Concurs de fotografies

Es convoca el 2n Concurs de fotografia del 30 Congrés i 21 Jornades de Residents i Joves Metges de Família de la SoVaMFiC.
Les bases són les següents:

1.- PARTICIPANTS:

Podran participar tots els congressistes, assistents inscrits i col·laboradors en el 30 Congrés i 21 Jornades de Residents i Joves Metges de Família de la SoVaMFiC.

2.- REQUISITS:

– Ser major d’edat.
– Fotografies inèdites que no hagen sigut presentades en altres certàmens i/o concursos.
– Disposar de Twitter o Instagram, amb un perfil públic.

2.- TEMA:
Les fotografies presentades, hauran de ser originals, inèdites i estar relacionades amb la Medicina de Família en un ampli sentit, que abasta la fotografia artística, l’humor, les tècniques, el reportatge, l’insòlit, l’emocional,… Sent les úniques limitacions l’educació i el respecte. En aquest sentit, ja que l’organització es reserva el dret a rebutjar les obres que al seu judici sobrepassen els mateixos. Les persones representades en les imatges o en els textos no podran ser identificables, llevat que es compte amb la seua autorització expressa.

3.- PRESENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I ENVIAMENT:

– Les imatges han d’estar en un format estàndard comprimit tipus *JPG, *PNG, etc. I aproximadament 300 *ppp (punts per polzada) de resolució.
– Cada participant pot presentar qualsevol nombre raonable de fotografies.
– El concurs s’iniciarà el 1 d’agost i acabarà amb la finalització del Congrés.
– Les fotografies han de publicar-se en les xarxes socials d’Instagram o Twitter amb l’etiqueta: #fotosovamfic
– El perfil del participant haurà de ser públic, ja en el cas de tindre activada en l’aplicació la manera privada, l’Organització no podrà visualitzar-les i no entraran en concurs.

4.- JURAT:

El criteri per a l’elecció del guanyador serà el següent:
– Inicialment se seleccionaran un total de 20 fotos, que seran aquelles que més interaccions hagen rebut en les xarxes socials.
– Posteriorment, d’aqueixa selecció inicial un jurat format per residents i metges de família del Comité Organitzador del30 Congrés i 21 Jornades de Residents valorarà de forma individual aquestes propostes i es decidirà conjuntament i de forma raonada quines seran les guanyadores.
– La seua fallada serà inapel·lable i es farà públic per les xarxes socials, a més de posar-nos en contacte amb el guanyador, de forma privada, a través de la xarxa social amb la qual haja participat.

5.- PREMIS:

S’entregarà un premi a la millor fotografia. Aquest premi podrà ser declarat desert pel jurat si aquest considera que cap de les fotografies aconsegueix els requisits mínims de qualitat requerits.

6.- EXPOSICIÓ:

Les fotografies seleccionades es mostraran en la web del Congrés.

7.- OBSERVACIONS:

– Els drets sobre les obres presentades quedaran en propietat de SoVaMFiC, podent, en el futur, ser reproduïdes al seu criteri, esmentant el nom de l’autor.
– La participació en el concurs suposa l’acceptació de les seues bases. L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.
– La promoció d’aquest concurs no està patrocinada, avalada ni administrada per les xarxes socials Instagram ni Twiter, ni associada de cap manera a aquestes plataformes. Per això, s’eximeix a aquestes entitats de tota responsabilitat per part dels participants en aquest concurs.