INSCRIPCIÓ

Els preus són els següents:

Fins al 22/9A partir del 23/9
Soci90€140€
No soci200€250€
Resident soci60€90€
Resident no soci150€185€
Socis no numeraris i jubilats45€70€
Altres professions60€90€
Estudiant*40€60€
Pack tutor-resident**130€
Sopar del Congrés(afegir)35€45€

*: La quota d’estudiant no inclou el dinar del divendres dia 4.
**: Només es podrà disfrutar del pack tutor-resident fins al 22/9. Per a això, cadascun dels inscrits haurà d’omplir un formulari d’inscripció, especificant qui es el tutor/resident amb qui s’inscriu. Tots dos han de ser socis, i faran un únic pagament conjunt.

La quota inclou la inscripció al Congrés i les JJRR, els cafés de dijous i divendres i el dinar del divendres 4.

Cal abonar les inscripcions mitjançant transferència bancària al compte corrent de La Caixa: ES26-2100-4079-5922-0000-4595. Cal remetre el justificant de l’ingrés mitjançant correu electrònic a l’adreça svmfyc@svmfyc.org. Al concepte caldrà indicar “30CongresSoVaMFiC” i el nom de qui s’inscriu. La inscripció no serà efectiva fins la comprovació del pagament.

Pots accedir ací al formulari d’inscripció